Política de qualitat i medi ambient

El grup BBC Packaging, format per les empreses BBC Packaging, S.L. i Clickcoin, S.L., és conscient de la importància de la qualitat i la correcta gestió ambiental. Per aquest motiu estableix un Sistema de Gestió de la Qualitat, basat en la norma UNE-EN ISO 9001:2015, i un Sistema de Gestió Ambiental basat en la norma UNE-EN ISO 14001. L’activitat que el grup considera conforme a la qualitat exigida per aquestes normes és:

 Disseny, fabricació i comercialització d’envasos i embalatges termoformats (BBC Packaging, S.L.)

– Comercialització d’envasos i embalatges termoformats, màscares i gel desinfectant (Clickcoin, S.L.)

La declaració de Política recull com a línies mestres:

  1. Compromís en complir els requisits aplicables, inclosos els legals.
  2. Amb anàlisi de context realitzat i a partir de línies estratègiques definides, s’han determinat els objectius de l’empresa dels quals s’han difós en tots els nivells de la nostra estructura.
  3. Implantar els indicadors de qualitat i de gestió ambiental per tal d’avaluar l’acompliment dels processos de l’empresa, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el producte i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client i garantir una ocupació racional els recursos naturals.
  4. Gestionar els processos que redueixin l’impacte ambiental en la nostra activitat i avaluar anticipadament, l’impacte ambiental de les noves activitats o serveis
  5. Fomentar l’ocupació racional dels recursos naturals i una conscienciació clara d’afavorir el nostre entorn, no només a través de la nostra tasca, sinó implicant també a tots els nostres proveïdors i clients.
  6. Compromís per a la protecció de l’entorn, inclosa la prevenció de la contaminació, i l’ús sostenible de recursos.
  7. Desenvolupar els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
  8. Compromís per a la millora contínua de el sistema de gestió implantat a l’empresa.
  9. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l’empresa.

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i parts interessades.

La Política es manté a el dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions al sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s’estableixin programada i periòdicament.

Juliol 2021

logo bbc packaging largo

PACKAGING WITH A VISION

BBC PACKAGING, S.L.

Pol. Ind. Rosanes C/. Alemania, 16-20 08769 Castellví de Rosanes (Barcelona)

+34 93 633 88 88