Les activitats que es consideren conformes a les normes internacionals ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 són:

– Disseny, fabricació i comercialització d’envasos i embalatges termoconformats (BBC Packaging, S.L.)
– Comercialització d’envasos i embalatges termoconformats i mascaretes (Clickcoin, S.L.)

A més, les següents activitats es consideren conformes a la norma BRC Packaging:

– Termoconformació d’envasos de polietilè tereftalat (PET), polipropilè (PP), clorur de polivinil (PVC) i poliestirè (PS) (BBC Packaging, S.L.)

1. COMPROMÍS a complir els requisits aplicables, inclosos els legals, reglamentaris i sanitaris, que permetin fabricar productes segurs i legals, per a la possible aplicació en envasos per a contacte directe amb aliments. Això inclou assumir les responsabilitats corresponents per garantir que els productes arribin als nostres clients en condicions adequades per a la seva utilització.

2. PRESERVACIÓ DEL PRODUCTE, perquè arribi als usuaris (clients) en condicions adequades per a la seva utilització i TRAÇABILITAT RIGOOROSA, per poder identificar i atendre immediatament qualsevol incident que pugui sorgir en les aplicacions.

3. ESTABLIMENT D’UN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA, segons el model UNE-EN-ISO 9001:2015 per a la realització del producte, el servei i l’atenció de les seves demandes i per als productes i a l’establiment s’apliquen els requisits BRC/IOP-6, basats en principis APPCC per a produir envasos i embalatges aptes per a alimentació.

4. Els objectius de l’empresa han estat determinats a partir d’un anàlisi de context i de línies estratègiques definides. Aquests objectius han estat difosos a tots els nivells de la nostra estructura.

5. Establiment d’indicadors de qualitat, seguretat alimentària i gestió ambiental per avaluar el rendiment dels processos de l’empresa. Això ens permet mantenir la qualitat del producte i el nivell de qualitat desitjat pels nostres clients mentre assegurem una utilització racional dels recursos naturals.

6. Gestió de processos que redueixin l’impacte ambiental de la nostra activitat i avaluació proactiva de l’impacte ambiental de noves activitats o serveis.

7. Promoció de l’ús racional dels recursos naturals i sensibilització clara a la responsabilitat ambiental, implicant no només els nostres esforços, sinó també els dels nostres proveïdors i clients.

8. Aconseguir la satisfacció màxima i la fidelització de proveïdors i clients informant-los que l’organització disposa d’un sistema de gestió de la seguretat alimentària segons els requisits BRC Packaging per a produir envasos alimentaris. Això inclou actituds proactives envers els nostres clients i la integració dels nostres proveïdors de manera que les nostres relacions es basin en l’honestitat i la col·laboració.

9. Especial atenció a la qualitat dels nostres processos i una atenció especial als clients mitjançant serveis directes i transparents.

10. Compromís envers la protecció de l’entorn, inclosa la prevenció de la contaminació i l’ús sostenible dels recursos. Promoció de la sostenibilitat i el respecte per l’entorn, i acció responsable en matèria de gestió ambiental i mesures de prevenció de la contaminació.

11. Implementació de programes de formació contínua per a millorar les qualificacions dels nostres treballadors, implicant tot el personal en l’assoliment de tots els objectius establerts en aquest document. Foment de la formació i la motivació dels nostres treballadors, així com la consolidació de l’equip humà orientat a la professionalitat, assegurament de la qualitat, higiene i seguretat alimentària del producte i servei del client, promoció de la participació interna de tot el personal a través del treball en equip i la contribució de suggeriments d’una millora.

12. Compromís amb la millora contínua del sistema de gestió implementat a l’empresa i l’optimització dels nostres processos de producció.

13. Creació d’un ambient motivador per a tots els membres de l’organització. Així com involucrar tot el personal de l’empresa perquè participi activament en la promoció d’una cultura de seguretat alimentària per garantir i millorar la qualitat i la seguretat del producte.

14. Ordre, neteja i manteniment de les instal·lacions com a contribució principal a la preservació de les pròpies instal·lacions i la seguretat del producte.

15. Revisió periòdica del sistema de gestió de la seguretat alimentària, així com dels seus objectius, per a millorar els resultats i l’adaptació a l’evolució constant de les activitats industrials, les regulacions i l’entorn social.

16. Promoció de la innovació per obtenir productes i sistemes d’envasament exclusius que aportin valor als nostres clients.

17. Aquesta política de gestió proporciona un marc de referència per a l’establiment i la revisió dels objectius anuals.

 

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i parts interessades. A més, desitja transmetre la transcendència de la implantació d’aquesta política de qualitat, medi ambient i seguretat alimentària a tots els nivells i es compromet a proporcionar els recursos necessaris i adequats.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques per tal de tenir en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit, la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per aconseguir els objectius i les metes que es estableixin.

 

Castellví de Rosanes (BCN), setembre de 2023.

Esther Inglés / Gemma Bochaca

Dirección General