Política de qualitat i medi ambient

Les activitats que es consideren conformes les normes Internacionals ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 són:

– Disseny, fabricació i comercialització d’envasos i embalatges termoformats (BBC Packaging, S.L.)

– Comercialització d’envasos i embalatges termoformats, màscares i gel desinfectant (Clickcoin, S.L.)

A més, es consideren les següents activitats conformes a la norma BRC Embalatge:

– Plegat i encolat d’envasos de cartó amb film interior de polietilè (PE), polipropilè (PP) o multicapa. Laminat en calent i plegat de l’envàs de cartó amb film interior de plàstic amb barrera a l’oxigen. Termoformat d’envasos de tereftalato de polietilè (PET), polipropilè (PP), policlorur de vinil (PVC) i poliestirè (PS). (BBC Packaging, S.L.)

La declaració de Política recull com a línies mestres:

 1. COMPROMÍS a complir els requisits aplicables, inclosos els legals, reglamentaris i de sanitat que apliquin i que permetin fabricar productes segurs i legals, per a suposible aplicació a envasos per a contacte directe amb aliments, assumint les responsabilitats corresponents, a fi que arribin als els nostres clients en condicionesadecuadas per a la seva utilització.

 2. PRESERVACIÓ DE PRODUCTE, a fi que arribi als usuaris (clients) en condicions adequades per a la seva utilització i TRAÇABILITAT RIGOROSA, a fi de poder identificar i atendre immediatament qualsevol incidència que pugui sorgir en les aplicacions

 3. SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT i la SEGURETAT ALIMENTÀRIA implantats segons model UNE-EN-ISO 9001:2015 per a la realització del producte, el servei i l’atenció de les seves demandes i per als productes i en l’establiment s’apliquen els requisits BRC/IOP-6, basats en principis APPCC per a produir embalatges i envasos aptes para alimentación

 4. Amb anàlisis de context realitzat i a partir de línies estratègiques definides, s’han determinat els objectius de l’empresa els quals s’han difós en tots els nivells denuestra estructura.

 5. Implantar els indicadors de Qualitat, Seguretat Alimentària i de Gestió ambiental amb la finalitat d’avaluar l’acompliment dels processos de l’empresa, de manera que ens permitaconocer i assegurar el producte i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client i garantir una ocupació racional dels recursos naturals. 6. 6

 6. Gestionar els processos que redueixin l’impacte ambiental en la nostra activitat i avaluar anticipadament, l’impacte ambiental de les noves activitats o serveis.

 7. Fomentar l’ocupació racional dels recursos naturals i una conscienciació clara d’afavorir el nostre entorn, no sols a través de la nostra labor, sinó implicant també a todosnuestros proveïdors i clients.

 8. Aconseguir la màxima satisfacció i fidelització de proveïdors i clients donant-los a conèixer que l’organització disposa d’un sistema de gestió d’innocuïtat alimentària segons losrequisitos BRC Embalatge per a produir envasos alimentaris, oferint als nostres clients una actitud proactiva i integrant als nostres proveïdors de manera que nuestrasrelaciones es basin en l’honestedat i la col·laboració.

 9. Especial cura en la qualitat dels nostres processos i una especial atenció als nostres clients a través dels nostres serveis directes i transparents.

 10. Compromís per a la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació i l’ús sostenible de recursos. Fomentar la sostenibilitat i respecte pel medi ambient i actuar, respecte a la gestió ambiental, sobre mesures de prevenció de la contaminació i d’utilització adequada de recursos.

 11. Desenvolupar els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots losobjetivos establerts en el present document. Fomentar la formació i la motivació dels nostres treballadors, així com la consolidació de l’equip humà orientat a laprofesionalidad, assegurament de la qualitat, higiene i seguretat alimentària del producte i servei del client, promovent la participació interna de tot el personal a través deltrabajo en equip i l’aportació de suggeriments de millora.

 12. Compromís per a la millora contínua del sistema de gestió implantat en l’empresa i l’optimització dels nostres processos de producció.

 13. Fomentar i aconseguir un ambient motivador per a tots els membres de l’organització. A més, d’involucrar a tot el personal de l’empresa perquè participi de forma activafomentando una cultura de seguretat alimentària, amb la finalitat d’assegurar i millorar la qualitat i innocuïtat dels productes.

 14. Ordre, neteja i manteniment en les instal·lacions com a principal contribució a la preservació de les pròpies instal·lacions i de la seguretat del producte.

 15. Revisar periòdicament el sistema de gestió d’innocuïtat alimentària, així com dels seus objectius, a fi de millorar els seus resultats i adequació a l’evolució constant de lasactividades industrials, reglamentacions i entorn social.

 16. Potenciar la innovació per a aconseguir obtenir productes i sistemes d’envasament exclusius que aportin valor als nostres clients.

 17. Aquesta política de gestió proporciona un marc de referència per a establir i revisar els objectius anuals.

 

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a la disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i parts interessades. Així mateix, desitja transmetre la transcendència dela implantació d’aquesta política de qualitat, medi ambient i seguretat alimentària a tots els nivells i es compromet a proporcionar els recursos necessaris i adequats.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en lascondiciones de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per a aconseguir losobjetivos i metes que s’estableixin programada i periòdicament.

Castellví de Rosanes (BCN), desembre de 2022.

Esther Inglés / Gemma Bochaca

Dirección General