Política de privacitat

¿AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ BBC PACKAGING SL LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per BBC PACKAGING SL d’acord amb les següents finalitats:

 • Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Usuari, quan aquest faciliti les seves dades a través dels formularis habilitats a la nostra web.

QUÈ DADES DE L’USUARI TRACTARÀ BBC PACKAGING SL?

BBC PACKAGING SL tractarà les següents categories de dades de l’Usuari: dades identificatives i dades de contacte.

Quina és la LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

El tractament de les dades de l’Usuari per part de BBC PACKAGING SL està basat en el consentiment que se li demana i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents de manera que l’Usuari podrà revocar només un d’ells no afectant als altres.

A QUÈ DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades no seran comunicades a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal o sigui necessari per complir amb la finalitat de el tractament.

RESPONSABILITAT L’USUARI

L’Usuari:

 • Garanteix que les dades que facilita BBC PACKAGING SL són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
 • És responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a BBC PACKAGING SL o a tercers.

EXERCICI DE DRETS

L’Usuari pot enviar un escrit a BBC PACKAGING SL amb l’àncora “Protecció de Dades” a l’adreça de correu electrònic bbc@bbcpackaging.com, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments
 • Accés . Pot sol·licitar l’accés a la informació personal que conservem sobre vostè.
 • Rectificació. Podeu sol·licitar que corregim, modifiquem o suprimim qualsevol informació incompleta, desactualitzada o inexacta.
 • Supressió. Podeu sol·licitar la supressió de la seva informació personal, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
 • Oposició. També pot oposar-se a el tractament de la seva informació personal basats en interès legítim.
 • Limitació de l’tractament . Obtenir de BBC PACKAGING SL la limitació de l’tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Portabilitat de les seves dades . Dret a que li lliurin les seves dades perquè pugui transmetre’ls a un altre responsable.
 • Reclamació. També té dret a posar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), quan l’interessat consideri que BBC PACKAGING SL ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

MESURES DE SEGURETAT

BBC PACKAGING SL tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.
Enviar comentarios
Historial
Guardadas
Comunidad

logo bbc packaging largo

PACKAGING WITH A VISION

BBC PACKAGING, S.L.

Pol. Ind. Rosanes C/. Alemania, 16-20 08769 Castellví de Rosanes (Barcelona)

+34 93 633 88 88